Oddstream 2016

Expositie 2016

Vooruitgangsdrift is van alle tijden, maar is het afgelopen decennium in een stroomversnelling geraakt. Wearable devices (smartphones en tablets), The internet of things en de opkomst
van social media hebben onze maatschappij onomkeerbaar getransformeerd.

Innovatieve technologieën blijven ons fascineren in het geloof dat ze ons vooruit brengen en ons leven verbeteren. Maar tegen welke prijs? De data die we gemerkt en ongemerkt verzamelen en uitzenden via onze online aanwezigheid stapelen zich op, terwijl er weinig overzicht is hoe het wordt beheerd en wat er precies mee gebeurt. Het individu in de gedigitaliseerde wereld is zo heel kwetsbaar geworden en daar worden we ons steeds bewuster van. Het blijft echter een ambigu gegeven, omdat we bijna allemaal smartphones en social media blijven gebruiken. Aan de andere kant kunnen en willen we het belang van innovatie in technologie voor onze maatschappij niet ontkennen.

Technologie wordt steeds democratischer en socialer. De interactie tussen technologie en het publiek is tastbaarder dan ooit. Op internet wordt informatie verschaft aan makers, hackers, hobbyisten, vormgevers en kunstenaars om zelf échte innovatieve oplossingen te bedenken. De opkomst van open source software, hacken, de makerscultuur en fablabs heeft deze ontwikkeling een duwtje in de juiste richting gegeven. Meer nog dan ooit tevoren ontstaan vernieuwingen van onder af. De Google Cardboard en Raspberry Pi zijn daar bekende voorbeelden van. Los van deze ontwikkelingen blijven de mogelijkheden van technologie eindeloos en zullen ze ons blijven verbazen en verwonderen.

De Oddstream Expositie 2016 maakt de huidige stand van zaken op en licht een sluier op van de toekomst. De expositie laat kunstwerken zien die niet alleen in directe relatie met de bezoeker bestaan of ontstaan, maar ook verbonden zijn met maatschappelijke ontwikkelingen. Deze werken zijn enerzijds sceptisch over de tomeloze vooruitgangsdrift waarmee we onszelf heel kwetsbaar opstellen, maar zijn anderzijds heel optimistisch over de potentie van technologische innovaties.

Van werken die de signalen van je smartphone oppikken tot poëtische licht- en geluidsinstallaties waar jij invloed op hebt en van projecties die de flexibiliteit van onze online privacy bevragen tot aan kunstwerken waar jij letterlijk leven in ademt; de expositie laat een breed scala aan audiovisuele kunstwerken zien die ingaan op de immer groeiende invloed van technologie op onze maatschappij en op ons als individu.

Lieke Wouters
curator Oddstream