_75A5306

Over ons

Over Oddstream

— English version below—

Oddstream biedt kunst en technologie een toegankelijk podium. Oddstream toont kunst grenzend aan techniek en vormgeving aan een breed publiek, zonder de autonomie van de kunstenaar en de artistieke kwaliteit teniet te doen.

Voor wie is Oddstream?
Dat brede publiek bestaat uit families, 60-plussers, studenten, professionals. Met dat brede publiek in het achterhoofd heeft Oddstream een omvangrijk aanbod in kunstobjecten, projecten en programma’s opgebouwd, dat op zichzelf kan staan maar ook regelmatig onderdeel is van de kunstprogrammering van evenementen en festivals.

Expositie
Elke twee jaar organiseert Oddstream een expositie. De expositie verkent sociale thema’s binnen de context van kunst en technologie door audiovisuele installaties en producties te tonen. De tijd tussen exposities wordt overbrugd met verschillende doorlopende en losse activiteiten.

Odd activiteiten
Bij Odd School en Odd Junior staan kinderen tussen 6 en 18 jaar centraal. Oddstream biedt een educatief programma voor schoolkinderen en geeft workshops in kunst en technologie. Die workshops zijn er ook voor volwassenen, onder de naam Odd Makers. Oddstream nodigt regelmatig kunstenaars en andere makers uit voor een Odd Stay: een artist-in-residence in technologische kunst. De Odd Talks zijn toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in kunst en techniek: dit zijn lezingen door kunstenaars, vormgevers en andere makers van innovatieve bedrijven.

Oddstream on Stage
Twee jaar heeft Oddstream haar eigen opleidingsprogramma gehad: Oddstream on Stage. Dit programma gaf jonge kunstenaars, vormgevers en producers de ruimte en middelen om audiovisuele producties, installaties en perfomances te maken.

Agency
De (interactieve) installaties en kunstwerken van de Oddstream Agency duiken regelmatig op bij evenementen en festivals. Oddstream is behalve kunstinstelling ook productiehuis: de organisatie geeft regelmatig kunstenaars de opdracht om installaties te maken, bijvoorbeeld voor een expositie, een Odd Stay of Oddstream on Stage. Een aantal van die installaties wordt opgenomen in de Oddstream Agency.

Oddstream verzorgt ook maatwerk: zo maken  we multimediaproducties voor bedrijfspresentaties, musea en exposities en maken we videomappingshows voor bijvoorbeeld openingen van gebouwen.

Meer weten over de Oddstream Agency, en welke mogelijkheden er zijn voor uw evenement of bedrijf? Stuur een mailtje naar agency@oddstream.nl.

 

– About Oddstream –

 

About Oddstream
Oddstream offers arts and technolgy an approachable stage. Oddstream shows art adjacent to  technique and design to a broad audience, without losing the autonomy and artistic quality.

For who
That broad audience contains families, seniors, students, professionals. With that audience in mind Oddstream has build an extensive selection of art objects, projects and programs, that sometimes serve as part of the arts programs of festivals.

Exposition
Every other year Oddstream organizes an exposition. This exposition explores social themes within the context of arts and technology by showing audiovisual installations and productions. In between these expositions there are several continuous and separate activities.

Odd activities
Our projects Odd School and Odd Junior are all about children in the ages 6 to 18. Oddstream offers an educational program for children in school and offers workshops in arts and technology. These workshops are also available for young adults, titled Odd Makers. Oddstream regularly invites artists and other makers for an Odd Stay: an artist-in-residence in technological art. The Odd Talks are open for everyone who is interested in art and technique: these are lectures by artists, designers and other makers of innovative companies.

Oddstream on Stage
Oddstream has had her own educationprogram for two years: Oddstream on Stage. This program offered space and tools for audiovisual productions, installations and performances to young artists.

Agency
Oddstreams (mostly interactive) installations appear at events and festivals regularly. Besides an art institute, Oddstream is a production house as wel: the organisation often asks artists to build installations, for example for an expositon, an Odd Stay or Oddstream on Stage. Some of these installations become a part of the Oddstream Agency.

Oddstream also provides customization: we make multimediaproductions for corporate presentations, museums and expositions and make videomappingshows for for example the opening of buildings.

For more information about the Oddstream Agency, and the  possibilities there are for your own event or company, email to agency@oddstream.nl.

Oddstream 2011 – 1e editie
Oddstream 2012 – 2e editie
Oddstream 2014 – 3e editie
Oddstream 2016 – 4e editie