Netwerk Route

1 t/m 17 april is het jaarlijkse Go Short Film Festival in Nijmegen. Oddstream is dit jaar onderdeel van het festival met een Netwerk Route door de stad: een alternatief netwerk dat je kan bezoeken op contactpunten door de stad, dat losstaat van het reguliere internet.

1 to 17 April, the yearly Go Short Film Festival returns to Nijmegen. This year, Oddstream is part of the festival with a Network Route across town: an alternatief network you can visit at contact points in town, apart from the regular internet. 

go-short-julian-mostert-bijgesneden

Nederlandse omschrijving [English below]

Wist je dat er internet is, buiten het internet? Internet was ooit een wereldwijd communicatiemiddel zonder reclames, zonder bemoeienis van de overheid. Maar inmiddels verdienen de Big Tech bedrijven goud als water aan onze data en leest de geheime dienst je mailtjes rustig door. Precies om deze reden zijn er steeds meer alternatieve netwerken met allemaal hetzelfde ideaal: een internet zonder bemoeienis van de overheid en zonder commercie.

In samenwerking met Sjef van Beers en Ibo Ibelings is Oddstream een alternatief netwerk gestart, waarbij de verschillende contactpunten door de stad heen zijn verborgen. Je vindt deze punten op de kaart in de folder. Dit netwerk staat helemaal los van het internet, maar toch zijn we online! Wanneer je in de buurt bent van deze contactpunten op verschillende locaties van de stad, zie je een speciaal netwerk verschijnen tussen je wifi-opties. Wanneer je bent ingelogd, staat er een boodschap voor je klaar die alleen jij samen met de anderen die op dit netwerk inloggen, kan zien. Je kan bovendien een berichtje achterlaten, als een soort logboek dat je langs dit punt bent gekomen, een soort geo-caching 2.0 dus!

Oddstream kunst & technologie is onderdeel van Lindenberg Cultuurhuis in Nijmegen.

Netwerk Route tijdens Go Short 2022 // 1-17 april  // gratis

English description

Did you know that there is internet, outside the internet? The Internet was once a worldwide means of communication without advertisements and without government interference. But now the Big Tech companies are earning gold from our data and the secret service is quietly reading your e-mails. For this very reason, there are more and more alternative networks with the same ideal: an internet without government interference and without commerce.

In cooperation with Sjef van Beers and Ibo Ibelings Oddstream started an alternative network, where the different contact points are hidden throughout the city. You can find these points on the map in the folder. This network is completely separated from the internet, but still we are online! When you are near these contact points in different locations of the city, you will see a special network appear among your Wi-Fi options. When you are logged in, there is a message waiting for you, which only you and the others who are logged in on this network can see. You can also leave a message, as a kind of logbook that you passed this point, a kind of geo-caching 2.0!

Oddstream art & technology is part of Lindenberg Cultuurhuis, Nijmegen.

Netwerk Route during Go Short 2022 // 1-17 April  // free entrance

Vul hier uw zoekopdracht in